top of page

energyCUBE RST

Новата палета на батерии FIAMM powerCUBE и EnergyCUBE за комерцијални возила, земјоделски машини и опрема за придвижување на земја, развиена за да се постигне линија на батерии подобро дизајнирани за нивните специфични барања, денес е понудена поцелосна и насочена кон специфичната примена (возило / употреба ) за да се обезбеди соодветно покривање на сите возила што се користат.

energyCUBE-G28-100-RST.jpeg

- Low-maintenance free acid battery requiring no top-ups, but the caps will allow it to be topped up if necessary
- Standard cover
- Great starting power
- Good charge acceptance
- Good endurance to charge/discharge cycles
- Resistant to vibrations

energyCUBE-APC_15.jpg
bottom of page