top of page

powerCUBE AGM

Новата палета на батерии FIAMM powerCUBE и EnergyCUBE за комерцијални возила, земјоделски машини и опрема за придвижување на земја, развиена за да се постигне линија на батерии подобро дизајнирани за нивните специфични барања, денес е понудена поцелосна и насочена кон специфичната примена (возило / употреба ) за да се обезбеди соодветно покривање на сите возила што се користат.

powerCUBE-CX-230-AGM.jpeg

- VRLA AGM battery with gas recombination
- Absolutely maintenance-free
- Cover sealed
- Greater starting power than traditional batteries
- Better endurance to charge/discharge cycles, more than double that of the best traditional batteries
- Better charge acceptance, particularly in dynamic conditions
- High resistance to intense discharges
- High vibration resistance.

energyCUBE-APC_15.jpg
bottom of page