top of page

FIAMM ecoFORCE AFB

ecoFORCE AFB  е еволуција на конвенционални оловни батерии. ecoFORCE AFB е најдоброто решение за возилата опремени со Start & Stop систем за кои е потребна поголема енергетска поддршка
отколку што го нудат конвенционалните SLI батерии.

Screen Shot 2021-06-19 at 20.49.11.png

Главните разлики на AFB батеријата во однос на конвенционалната батерија со слободна киселина се:

Поголема резерва на електролити;
Голема површина за размена на електролити;
Негативни плочи кои се карактеризираат со:
а) специјален PbCaSn (Олово-калциум-калај) решетки од легури;
б) негативен активен масен состав со повеќе јаглерод;
в) експандер соединение конкретно дизајниран да издржи Start & Stop циклуси;
г) органски влакна слој да содржи експанзија на активна маса за време на движење;

Позитивни плочи кои се карактеризирани со:
а) специјален PbCaSn (Олово-калциум-калај) решетки од легури;
б) мрежа специјално изучена да издржи корозија и високи температури (SAEJ2801);
в) слој кој содржи експанзија на активен маса за време на возење движење; 

Знамиња на електрода заштитени од корозија и ситуации на потенцијална опасност.

Folder_ecoFORCE_ENG_11_edited.jpg
bottom of page