top of page

FIAMM NEPTUNE

Акумулаторите FIAMM Neptune се создадени обезбедат енергија за чамци и сите видови приколки и трејлери (кампери).
Решенијата за напојување FIAMM ви овозможуваат да напојувате основни електрични уреди, како што се внатрешно осветлување и
фрижидери, како и додатоци како телевизори, компјутери и микробранови печки, на сигурен начин.

Neptune_MAR_380.jpeg

APPLICATIONS
Nautical
Small boats to big yachts.
Caravans/Motorhomes
From holiday caravans to motorhomes for long adventures.
Leisure Time
Gardening and vegetable plots. 

  

APPLICATIONS
Starting
The certainty you can start your engine, even in critical conditions.
Engine starting only.
Starting/Services
Dependable, continuous electrical power supply.
Engine starting and power supply.
Services
Continuous power to on-board services.
Power only, no starting.

bottom of page