top of page

FIAMM ECOFORCE AGM

AGM технологијата произведува акумулатори посветени на високите перформанси и висока потрошувачка на т.н. “модерни возила”  од најновата генерација.

ecoFORCE AGM VR760 (1).jpg

AGM технологијата произведува акумулатори посветени на високите перформанси и високата потрошувачка на т.н. “модерни возила”  од најновата генерација.

Главната карактеристика на AGM акумулаторите е регенерацијата на енергијата, способноста да ја држат енергијата подолго време.

AGM (Absorbent Glass Material ) – Акумулатори кои што гарантираат извондедни перформанси

AGM технологијата обезбедува запечатени, херметички затворени акумулатори со контрола на издувните гасови ( value controled gas – recombination saled batteries) , за време на нивното работење не пости никаква интеракција со надворешната средина.

Кислородот којшто е ослободен од позитивната плоча ( процесот на поделба на водата на водород и кислород) е пренесен и канализиран на негативната плоча при што процесот започнува одново. 

Крајниот резултат е затворен self-sufficient акумулатор кој што не е митува гасови и не конзумира течност.

Произведени како резултат на производството на современи возила ( хибридни возила ) како резултат на новите мерки за CO2  емисиите на Европската Унија

ORIGINAL Quality Spare Parts Regulation (EU) 461/2010 ECOFORCE standard ( што се однесува на користење на истата технологија, работна сила, процесот на обработка и процесот на контрола одобрени од произведувачите на автомобили).

Затворен електрохемиски циклус без никакви емисии на гасови и без потрошувачка на вода

Регенерација на енергијата од сопирање

Најнова технологија и квалитет OE

Екстремна висока моќ (cranking amperage)

Екстремни циклуси на полнења и празнења

Три до четири пати подолг животен циклус од традиционалните батерии

Low self-discharge ( ниско ниво на само-празнење)

Екстремно повисока отпорност на вибрации од конвенционалните акумулатори

Целосно без одржување ( Total maintance free )

Непропустливи ( leak-proof and spill-proof )

Folder_ecoFORCE_ENG_11_edited.jpg
bottom of page