top of page

energyCUBE APC

Новата палета на батерии FIAMM powerCUBE и EnergyCUBE за комерцијални возила, земјоделски машини и опрема за придвижување на земја, развиена за да се постигне линија на батерии подобро дизајнирани за нивните специфични барања, денес е понудена поцелосна и насочена кон специфичната примена (возило / употреба ) за да се обезбеди соодветно покривање на сите возила што се користат.

energyCUBE-CX-220-APC.jpeg

- Low-maintenance free acid battery with sealed anti-leakage caps
- Innovative dual plate blocking system inside the cell that provides high resistance to vibrations and that complies with the highest automotive industry standards
- Good starting power
- High charge acceptance
- Good resistance to intense discharges
- Extreme endurance to charge/discharge cycles
- High vibration resistance

energyCUBE-APC_15.jpg
bottom of page