top of page

FIAMM MOTOR ENERGY FB

Висока почетна моќ
Висока изржливост при процесите на празнење/полнење
Одлична отпорност на длабоки празнења
Одлилна отпорност на вибрации

  Висока почетна моќ
  -Висока изржливост при процесите на празнење/полнење
  -Одлична отпорност на длабоки празнења
  -Одлилна отпорност на вибрации
  -Low aintenance free – низок степен на одржување
  -Киселинска батерија со “no top-ups” систем кој не бара додавање на течности
  -Рамен капак со внатрешни лавиринт рекондензадиони комори со капачиња со специјални прстени кои не дозволуваат протекување и обезбедуваат специјална двоканална заштита преку систем за спречување на пожар при истекување на гасовите ( dual-channel centralised degassint with dual flame arrestor pad)
  -Креативна двојна плоча која го блокира сестемот внатре во келијата којашто обезбедува висок степен на отпорност од вибрација којашто е во согласност со највисоките стандарди во автомобилската индустрија

Претходно
Следно
bottom of page