top of page

FIAMM TITANIUM BLACK

Произведен по најновата Ca-Ca технологија
Херметички затворен акумулатор, технологија на течен електролит
Голема отпорност на вибрации

FIAMM TITANIUM BLACK
  Произведен по најновата Ca-Ca технологија

  Херметички затворен акумулатор, технологија на течен електролит

  Голема отпорност на вибрации

  Големи(длабоки) циклуси на празнење/полнење

  Maintenance free – Акумулатори без одржување според EN 50342 стандардот

  SPC ( Safety power Checked ) – располага со систем на вентилација за издувните гасови како и т.н. пламен рампа во внатрешноста на капакот која што води кон нулта ризик за појава на пламен како резултат на повремените искри или пак отворен пламен надвор од акумулаторот. Ова се смета како најважна карактеристика на којашто инсистираат прозиводителите на возила кога го бираат брендот кој што ке биде фарички инсталиран во новите возила

  ORIGINAL Quality Spare Parts Regulation ( EU ) – Автомобилски ISO/TS 16949 стандард (што се однесува на користење на истата технологија, работна сила, процесот на обработка и процесот на контрола одобрени од производителите на автомобили)

bottom of page