top of page

FIAMM TITANIUM PRO

Произведен по најновата Ca-Ca технологија, идеален за сите т.н. ” топли мотори” каде е потребна висока стартна излезна струја, висока отпорна моќ при ниски температури.

FIAMM TITANIUM PRO
  Произведен по најновата Ca-Ca технологија, идеален за сите т.н. ” топли мотори” каде е потребна висока стартна излезна струја, висока отпорна моќ при ниски температури.

  Херметички затворен акумулатор, технологија на течен електролит

  Голема отпорност на вибрации

  Големи(длабоки) циклуси на празнење/полнење

  Maintenance free – Акумулатори без одржување според EN 50342 стандардот

  Magic Eye – магично око кое што служи како индикатор за покажување на состојбата на акумулаторот

  SPC ( Safety power Checked ) – располага со систем на вентилација за издувните гасови како и т.н. пламен рампа во внатрешноста на капакот која што води кон нулта ризик за појава на пламен како резултат на повремените искри или пак отворен пламен надвор од акумулаторот. Ова се смета како најважна карактеристика на којашто инсистираат прозиводителите на возила кога го бираат брендот кој што ке биде фарички инсталиран во новите возила

  ORIGINAL Quality Spare Parts Regulation ( EU ) – Автомобилски ISO/TS 16949 стандард (што се однесува на користење на истата технологија, работна сила, процесот на обработка и процесот на контрола одобрени од производителите на автомобили)

  Фабрички акумулатори во: Fiat, Chrysler, Citroen-Peugeot, Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Toyota, Volvo и други
bottom of page