top of page

FIAMM for cars

Screen Shot 2021-04-17 at 21.09.47.png
    AGM технологијата произведува акумулатори посветени на високите перформанси и висока потрошувачка на т.н. “модерни возила” од најновата генерација.
Screen Shot 2021-04-17 at 21.09.47.png
    Произведен по најновата Ca-Ca технологија
    Херметички затворен акумулатор, технологија на течен електролит
    Голема отпорност на вибрации
Screen Shot 2021-04-17 at 21.09.47.png
    Произведен по најновата Ca-Ca технологија, идеален за сите т.н. ” топли мотори” каде е потребна висока стартна излезна струја, висока отпорна моќ при ниски температури.
bottom of page