top of page

Fiamm за мотори

Screen Shot 2021-04-17 at 21.09.47.png
  Висока почетна моќ
  Висока издржливост при процесите на празнење/полнење
  Одлична отпорност на длабоки празнења
  Одлична отпорност на вибрации
  Low maintenance free – низок степен на одржување
Screen Shot 2021-04-17 at 21.09.47.png
  Висока почетна моќ
  Висока изржливост при процесите на празнење/полнење
  Одлична отпорност на длабоки празнења
  Одлилна отпорност на вибрации
bottom of page